One Planet Plate

One Planet Plate (WWF)
One Planet Plate lanserades 2018 och är en  guide och en märkning för hållbara måltider. Den riktar sig till restauranger, matlagare, matkasseföretag, receptsidor, skolkök och måltidsleverantörer/producenter. Märkningen är ett kvitto på att måltiderna tar hänsyn till den biologiska mångfalden och överenskomna klimatkrav. ​

Märkning & Kontroll
För att få använda märkningen krävs ett avtal med WWF. Avtalet omfattar stickprovskontroller av anslutna producenter samt utbildningsmaterial.​

Kontakta oss för mer information här eller direkt till Affärsområde Livsmedel.

Ansök om avtal hos WWF här.

Läs mer om One Planet Plate här:
WWF