HemVilken certifiering passar dig?Export och import

Export och import

Export ingår i svensk livsmedelsstrategi.

Om du skall distribuera en livsmedelsprodukt utomlands (utförsel till EUs inre marknad, eller export till övriga marknader s.k tredje land), kan du behöva säkerställa godkända certifieringar för att få distribuera din produkt.​​

Cirka hälften av våra livsmedel i Sverige är importerade.

Ekologiska livsmedel​
För distribution av en ekologisk vara till land utanför Europa (tredje land) kan du behöva, om landet kräver, ett exportcertifikat som styrker att varan garanterat är certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Det garanterar även att certifikatet för produkten är giltigt. Du behöver också underlag för import av ekologisk vara från tredje land.​

Livsmedelssäkerhet och Spårbarhet​
Du kan behöva styrka att du har certifierad produktion enligt internationellt erkända standarder, eller som godkänts av marknadens dagligvaruhandelskanaler. Exempel kan vara olika typer av ISO-certifieringar med flera standarder. ​

Kontakta oss ​
För hjälp med export eller import – klicka här. ​

Aktuell information om export och import av livsmedel finner du hos Business Sweden.