Ekologiskt

Sverige är ett av världens ledande länder för handel med ekologiska livsmedel.
Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett hållbart sätt samt hög biologisk mångfald och god djurhälsa.​

Certifiering
För att marknadsföra produkter som ekologiska krävs en certifiering enligt EUs regelverk samt märkning med det gröna EU-märket.
Logotypen finns för nedladdning på EU-kommissionens webbplats.

Nytt för 2022 är att nyanmälda livsmedelsföretag från och med 1 januari ska göra en anmälan till livsmedelsverket i samband med att man tecknat avtal med certifieringsorganet, läs mer om det här.

Kostnader

  • Ekologisk grundcertifiering för livsmedelsberedning är 8 200 kr exklusive moms. Beroende på företagets verksamhet kan pristillägg tillkomma.
  • Ekologisk certifiering av grossistverksamhet från 6100 kr exklusive moms.
  • Ekologisk certifiering av livsmedelsbutiker från 5 100 kr exklusive moms. I  priserna ingår reskostnad och eventuell logi.
  • Ekologisk certifiering av primärproduktion är från ca 5000 kr exklusive moms och högre beroende på produktionens omfattning.

Revision av flera regelverk vid samma tillfälle kan sänka kostnaden. Läs även mer om våra kampanjer här.

Kontakta oss här för prisuppgift för din produktion.

Kontakta oss för certifiering här.​

Läs mer om ekologisk produktion här:
Jordbruksverket
Livsmedelsverket  

Ekofakta