Naturbeteskött

Naturbeteskött är en certifiering enligt Sigill Kvalitetssystem. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker. Tillvalet är framtaget i samarbete med Världsnaturfonden WWF.​

Certifiering
Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. Märkningen kan laddas ned från Sigill Kvalitetssystem hemsida.​

​Kontakta oss för certifiering här.

Läs mer om Naturbeteskött här​:
http://sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-NOTKOTTS-PRODUKTION/