IP Arbetsvillkor

​IP Arbetsvillkor erbjuder stöd och tydlig vägledning till företag som vill kvalitetssäkra sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Med en certifiering enligt IP arbetsvillkor uppfylls arbetsmarknadens lagar och regler. ​

Certifiering
Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. ​

​Kontakta oss för certifiering här.

Här hittar du vårt produktblad.

Områden & regler | Sigill