Onlinekurs Hygien och Livsmedelssäkerhet för matbud

Mattransporter ökar genom e-handel och utkörning av mat från olika typer av restauranger och butiker. Många gånger anlitas specialister på mattransporter genom cykel eller bilbud, i andra fall anlitas taxiföretag för lokala matleveranser. För att möta en ökad efterfrågan på matbud och för att säkerställa säkra livsmedel och trygga anställningsvillkor för matbud erbjuder vi ett paket av tjänster som kan användas separat eller i kombination.

Vi erbjuder flexibla online-kurser för matbud och transportörer, som handlar om grundläggande hygien, livsmedelssäkerhet och spårbarhet.

Kontakta oss för mer information här.