Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Svensk standard för livsmedelshantering i butik tillgodoser branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel i butik. Standarden lanserades i maj 2009 och till grund för standarden ligger branschriktlinjerna ”Säker Mat i din butik” godkända av Livsmedelsverket.

Certifiering
Vi hjälper butiker med certifieringen.
Standarden är en tredjepartscertifiering. Revidering och certifiering får därmed göras av oss som certifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac samt är registrerade hos Svensk Dagligvaruhandel.

Anmäl certifiering här.

Läs mer om Svensk standard för livsmedelshantering i butik.